Välkommen till Svenska FDC sällskapet

Vi värnar om de svenska förstadagskuverten.

Bli medlem

Som medlem i Svenska FDC sällskapet får du 15 % rabatt i vår butik, medlemskort, två nyhetsbulletiner om året samt två förstadagskuvert, det senaste och ett äldre med vår vinjett på Sällskapets speciella kuvert.
Årsavgiften är 200 kronor. Här på vår medlemssida blir du medlem.

Senaste utgivningarna

Värdefull natur

Göteborg 400 år

Vinterdjur

Julmärken 2020

Julfrimärke 2020

Hjärtliga gratulationer

Dörrar

Min hund

Drottning Silvia

Trappor

Aktiv Fritid

Hilma af Klint

Europa 2020 – Gamla postvägar

Nyttiga länkar

Frimärksdata FRIDA – ON LINE-katalog över Sveriges frimärken.
Katalogen innehåller fler än 5 500 bilder och fler än 10 000 frimärksobjekt prissatta i upp till 4 olika kvaliteter. Även FDC är prissatta.

Scandinavian Collectors Club – Welcome to the home page of the Scandinavian Collectors Club, a non-profit philatelic society devoted to research and education.

Intresserad av svenska häften? Då är Häftessamlarnas hemsida något för dig.

Postmuseum – För dig som samlar eller bara vill fördjupa dina kunskaper.

Utgivet 2021

14 januari 2021:
Värdefull natur • Häfte 10 frimärken, 5 motiv, inrikes brev • Rullfrimärke 100 st/rulle, 1 motiv, 24 kr.
Göteborg 400 år • Häfte 10 frimärken, 5 motiv, inrikes brev.

Kommer 2021

April 2021:
Rösträtt för kvinnor 100 år • Häfte med 10 frimärken, 5 motiv, inrikes brev.
Porslin • Häfte med 10 frimärken, 5 motiv, 24 kr. • Rullfrimärke med 1 motiv, inrikes brev.
Drottning Silvia • Rullfrimärke med 1 motiv, 24 kr.

Augusti 2021:
Sensommarprakt • Häfte med 10 frimärken, 5 motiv, inrikes brev.
Brandflyg • Miniark med 3 märken, 3 motiv, 24 kr

21 oktober 2021:
Slania 100 år • Miniark med 1 märke, 1 motiv, 100 kr

11 November 2021:
Julpost 2021 • Häfte med 10 frimärken, 10 motiv. Julpost • Rullfrimärke med 1 motiv, inrikes brev.
Vinter • Häfte med 10 frimärken, 5 motiv, inrikes brev.