Europa 2020 – Gamla postvägar

kr 140.00

Beskrivning

Utgivningsdag 30 april 2020.

Gamla postvägar är gemensamt tema för länderna inom Posteurop. Långt innan alla hushåll i Sverige fick rätt att få post flera dagar i veckan fanns fasta postrutter. Den mellan Stockholm och Hamburg är en av de äldsta och var en viktig länk för nyhetsförmedling till och från kontinenten.