Tillsammans för fred

kr 155.00

Beskrivning

Tillsammans för fred, utgivet 27 april 2023.
Årets gemensamma frimärkstema inom PostEurop är ”Fred – det värdefullaste vi har” (Peace – the highest value of humanity). Ett frimärksmotiv är gemensamt för alla länder inom PostEurop.
Förutom detta gemensamma motiv med valör för utrikes brev, ger vi ut fem motiv med porto för inrikes brev.
Välkända fredssymboler pryder de positivt laddade frimärkena som passar till alla dina hälsningar.