Naturhistoriska riksmuseet 100 år – 14 januari

I år firar Naturhistoriska riksmuseet 100 år i den byggnad som ibland kallas för naturens palats. Där ryms resultatet av mäns och kvinnors nyfikenhet och kunskapstörst genom århundraden. Museet är Sveriges största och innehåller över tio miljoner fossil, djur, växter, svampar och mineral. Frimärksmotiven visar föremål ur dessa samlingar.

Häfte: 10 självhäftande märken. 5 motiv. Inrikes brev

1. Det här fostret av en kvagga(Equusquaggaquagga) fördes hem från Sydafrika 1775 av Anders Sparrman, en av Linnés lärjungar. Fostret är ovärderligt eftersom kvaggan, släkt med zebran, idag är utrotad. Motivet visar också museets stora kupol som besökaren ser den från entréhallen.

2. Dinosaurieungen,enMaiasaura,är en rekonstruktion av ett 75 miljoner år gammalt fossil, funnet i USA. På fyndplatsen hittade man också fossil av reden och ägg. I bakgrunden syns en nutida kungsbräken (Osmunda regalis), en ormbunke som är i det närmaste oförändrad sedan dinosaurietiden.

3. Blomväxternas uppkomst i evolutionen har kartlagts av museets egna forskare. Blomman är ett 80 miljoner år gammalt fossil som hittades i Skåne och döptes efter Sveriges drottning Silvia till Silvianthemum suecicum. Blomman kompletteras med starkt förstorade pollenkorn från maskros, vårtbjörk och en amarantväxt.

4. Dykarskalbaggen (Hydroporusfiguratus) beskrevs 1826 av Leonard Gyllenhaal, insektsforskare och Linné- lärjunge. Andra forskare menade att Gyllenhaals fynd bara var en färgvariation, men nyare DNA-forskning har visat att det är en egen art. Bakgrunden visar kiselalger.

5. Forskare vid Naturhistoriska riksmuseet var först i världen med att kartlägga mammutens hela arvsmassa med hjälp av fynd från Sibirien. Men gåtan varför mammuten dog ut för omkring 4000 år sedan är fortfarande inte helt löst.