Riksarkivet 400 år – 4 januari

Sverige har en lång tradition när det gäller att bevara våra historiska källor. Sedan den 16 oktober 1618, då rikskansler Axel Oxenstierna författade Kansliordningen för Rijkzens Archivum, har Riksarkivet haft det högsta ansvaret att förvara och skydda dessa. För släktforskare och andra är Riksarkivet en guldgruva med handlingar som mantalslängder, kyrkoböcker och bebyggelsekartor.

Miniark: 3 motiv. 21 kr.