Alice Tegnér 150 år – 13 november

Alice Tegnér föddes för 150 år sedan och hon är en av de främsta svenska tonsättarna av barnvisor. Hennes visor till egna och andras texter samlades i ”Sjung med oss mamma”, nio sånghäften som utkom mellan 1892 och 1934. Här trycktes bland annat ”Bä bä vita lamm” och ”Mors lilla Olle”. Elsa Beskow, samtida med Alice Tegnér, tecknade bilderna som pryder frimärksblocket.

Block: 2 frimärken, 2 motiv, 14 kr