Fyrar – 4 januari

Det svenska fyrväsendet grundades under 1600-talet, men den stora expansionen skedde först under 1800-talets andra hälft. Fyrarna längs våra kuster präglas av olika tiders kunskap och syn på fyrteknik, byggnadsmaterial och gestaltning. I utgåvan Fyrar får du stifta bekantskap med 6 fyrar från norr till söder. Alla med sin egen karaktär som speglar den tid då de uppfördes. Fyrarna som avbildas i häftet är Örskär, Falsterbo, När, Pite-Rönnskär och Vinga fyr. På rullfrimärket visas Långe Jan på Ölands södra udde.

Häfte: 10 frimärken. 5 motiv. Inrikes brev.
Rullfrimärke: 10 frimärken. 1 motiv. Inrikes brev.
Souvenirark: 6 frimärken. 1 motiv. Inrikes brev.