Dörrar, 9 januari 2020

Valörerna 50 kr och 20 kr kompletterar du med när du skickar t.ex. våra förfrankerade påsar till utlandet eller andra tyngre försändelser.
Dörrar har en basfunktion att sluta till, stänga ute och skydda. Men de kan också berätta en historia om sin tid och om huset och dess innevånare. 50 Kr har dörren till Zorngården som motiv, ritad av Zorn själv. 20 Kr visar dörren från Villa Edstrand i Falsterbo ritad av arkitekten Sigurd Lewerentz.

Rullfrimärke 100 st/rulle, 1 motiv, 50 kr.
Rullfrimärke 100 st/rulle, 1 motiv, 20 kr.