EUROPA 2013: Post på väg – 14 mars

Motivet på årets EUROPA-frimärken är de miljövänliga postfordonen cykel och elbil. Posten ska vara det miljöriktiga valet för kunderna, och vårt miljöarbete utgår från att varje sparad liter bränsle och kilowattimme också sparar på jordens resurser. EUROPA-frimärken ges ut varje år i organisationen Posteurops ca 40 medlemsländer.


Block – 2 motiv, 2 frimärken, 12 kr