Tillsammans för fred, 27 april 2023

Årets gemensamma frimärkstema inom PostEurop är ”Fred – det värdefullaste vi har” (Peace – the highest value of humanity). Ett frimärksmotiv är gemensamt för alla länder inom PostEurop.
Förutom detta gemensamma motiv med valör för utrikes brev, ger vi ut fem motiv med porto för inrikes brev.
Välkända fredssymboler pryder de positivt laddade frimärkena som passar till alla dina hälsningar.

Rulle 100 frimärken, 1 motiv, 30 kronor.
Rulle 100 frimärken, 5 motiv, inrikes brev.