Bellman – 27 mars

Frimärken med valörer som passar för tyngre försändelser är en viktig del i vårt erbjudande till den expanderande handeln på nätet. Nu lanseras ytterligare ett frimärke som möter distanshandels behov.

Man kan tro att det bara är privatpersoner som köper och säljer av varandra som efterfrågar frimärken i valörer för litet tyngre försändelser. Men för småföretagare som står i beredskap att starta en nätbutik är det påfallande hur viktig frimärksfrågan är också för dessa. Med frimärket Carl Michael Bellman stärker Posten erbjudandet till distanshandeln.

Carl Michael Bellmans (1740-1795) betydelse för den svenska litteraturen har jämförts med Shakespeares för den engelskspråkiga. Bellmans produktion var både rik och omväxlande, allt från dikter och visor till psalmer. ”Fredmans Epistlar” är Bellmans centrala verk, 82 sånger med ett språk späckat med bibliska formuleringar och en titel som anspelar på aposteln Paulus brev. Epistlarna befolkas av vanligt folk i lust och nöd, och parodierar samhället under andra halvan av 1700-talet.

Rullfrimärke, självhäftande – 1 motiv. 50 st/rulle, 100 kr