Fisk i Norden – 3 maj

Längs Sveriges långa kust lever många fiskarter. En del av dem är ovanliga medan andra förekommer rikligt. Flera av dem har färger och former som förvånar och fascinerar och snarare för tankarna till akvarier eller fjärran länder än till våra vatten. Med ett av dessa färgrika frimärken frankerar du försändelser upp till 50 g till hela världen.

Häfte: 5 frimärken, 5 motiv, 21 kr
Rullfrimärke: 100 st/rulle, 1 motiv, 21 kr