Bin – 27 mars

Årets vårfrimärken för alla gratulationer, inbjudningar och hälsningar berättar om binas betydelse. Honung tycker ju många är gott men mycket viktigare är binas roll för växternas befruktning. De flyger med pollen från blomma till blomma. Utan den insatsen skulle många växter inte kunna utveckla frukter och frön.

Bina på frimärkena i häftet har inspirerats av de fyra olika tambin som ”odlas” i Sverige: Nordiskt bi, Italienskt bi, Bickfast och Carnika bi. Drottning drönare och arbetare återfinns på bilderna som visar bin i olika situationer, miljöer och på olika växter. Frimärkena i rulle visar bikupor och miljöer kring dessa.

Det finns en symbios mellan människans mathållning och biet man kanske inte alltid funderar över. Spontant går tankarna till honung. Men utan binas pollineringsarbetet skulle vi varken ha äpplen, jordgubbar eller blåbär.

Bina kräver därför av oss människor att erbjuda ett mångsidigt lantbruk. Monokulturer är ett hot mot binas existens.

– Biet är inte bara en insekt och en honungsproducent. Biet bidrar mycket verksamt till att upprätthålla mångfalden i naturen. Utan binas trägna pollineringsarbete skulle vi vara utan såväl bär och frukter som blommor och andra växter, säger Hanne Uddling, biodlare, bientusiast och styrelsemedlem i Sveriges Biodlares Riksförbund.

Häfte:, 10 självhäftande frimärken. 5 motiv. Inrikes brev