Nyttiga länkar

Frimärksdata FRIDA – ON LINE-katalog över Sveriges frimärken.
Katalogen innehåller fler än 5 500 bilder och fler än 10 000 frimärksobjekt prissatta i upp till 4 olika kvaliteter. Även FDC är prissätta. Angivna katalogpriser är netto handelspriser i svenska kronor.

Scandinavian Collectors Club – Welcome to the home page of the Scandinavian Collectors Club, a non-profit philatelic society devoted to research and education. Our membership spans worldwide, and includes individuals and societies devoted to collecting the stamps and postal history of Scandinavia.

Postmuseum – För dig som samlar eller bara vill fördjupa dina kunskaper.

Fler länkar

Exhibit posted on Exponet. The exhibit covers World War II period censored FDCs of Denmark, Finland, Norway, and Sweden.

Storstockholmsfilatelisterna med länkar till många föreningar i Stockholmsområdet.

Maila till info@svenskafdc.se om du undrar över något och vill nå oss på Svenska FDC-sällskapet.