Frimärksdata FRIDA – ON LINE-katalog över Sveriges frimärken.
Katalogen innehåller fler än 5 500 bilder och fler än 10 000 frimärksobjekt prissatta i upp till 4 olika kvaliteter. Även FDC är prissätta. Angivna katalogpriser är netto handelspriser i svenska kronor.

Scandinavian Collectors Club – Welcome to the home page of the Scandinavian Collectors Club, a non-profit philatelic society devoted to research and education. Our membership spans worldwide, and includes individuals and societies devoted to collecting the stamps and postal history of Scandinavia.

Postmuseum – För dig som samlar eller bara vill fördjupa dina kunskaper.

Fler länkar

Exhibit posted on Exponet. The exhibit covers World War II period censored FDCs of Denmark, Finland, Norway, and Sweden.

Storstockholmsfilatelisterna med länkar till många föreningar i Stockholmsområdet.

Maila till info@svenskafdc.se om du undrar över något och vill nå oss på Svenska FDC-sällskapet.

Utgivet 2013

Utgivet 2014

Utgivet 2015

Utgivet 2016

Utgivet 2017

Utgivet 2018

Utgivet 2019

Utgivet 2020

Utgivet 2021

Utgivet 2022

Utgivet 2023

Utgivet 2024