Svenska FDC – sällskapet bildades i januari 2013 för samlare av svenska FDC (First Day Cover – Förstadagsbrev) med syfte att främja och informera om svenska FDC.
Med svenska FDC avses:

• FDC med och utan vinjett
• Förstadagsstämplade helsaker
• Privatgjorda FDC
• Brev bruksstämplade första dagen

Sällskapet ger två gånger/år ut ett informationsblad om svenska FDC inkluderande bl.a. de senaste auktionspriserna på svenska FDC. Dessutom ska Sällskapet vara ett diskussionsforum för svenska FDC, och vara remissinstans i frågor rörande svenska FDC. Sällskapet planerar att deltaga i frimärksmässor i Sverige.

Sällskapet styrs av en ordförande och en web/kommunikationsansvarig. Du kontaktar oss på
info@svenskafdc.se

Ansöker om medlemskap gör du här på vår medlemssida.
Avgiften är från 2024 250 kr/år och inkluderar två nyhetsbulletiner om året samt två förstadagskuvert, det senaste och ett äldre med vår vinjett på Sällskapets speciella kuvert. Som medlem får du dessutom 15 % rabatt i vår butik, och får tillgång till Gyllenspetz uppdatering av FDC med vinjetter.

Ordförande: Mats Renhuldt
Web/kommunikationsansvarig: Anders Arhammar

Utgivet 2013

Utgivet 2014

Utgivet 2015

Utgivet 2016

Utgivet 2017

Utgivet 2018

Utgivet 2019

Utgivet 2020

Utgivet 2021

Utgivet 2022

Utgivet 2023

Utgivet 2024