Värdefull natur, 14 januari 2021

Frimärksutgåvan innehåller ett häfte med fokus på vår miljö och det miljöarbete som pågår för att rädda och bevara Sveriges unika och känsliga natur. Riksdagen har satt upp 16 miljökvalitetsmål och på de fem frimärkena visar vi några av dessa mål illustrerade av Henning Trollbäck.
På rullfrimärket med valör 24 kr kan vi se den akut hotade Grönfläckiga paddan som numera bara finns kvar i ett fåtal exemplar i Skåne och Blekinge. Dessa frimärken fungerar att använda för utrikes brev eller tyngre inrikes försändelser.

Häfte 10 frimärken, 5 motiv, inrikes brev.
Rullfrimärke 100 st/rulle, 1 motiv, 24 kr.

Illustration: Henning Trollbäck
Design: Henning Trollbäck
Färger: 4 färger offset
Papper: Självhäftande
Format häftesfrimärken: 26,5 x 26,25
Format rullfrimärke: 36,6 x 26,5