Vårfåglar, 11 januari 2024

När våren kommer återvänder de fåglar som har svårt att hitta mat under vintern till sina häckningsplatser. Under sommarens långa ljusa dagar är det gott om insekter vilket gör att fåglarna har möjlighet att föda upp en större mängd ungar här, än om de hade stannat kvar och häckat i sina vinterkvarter. Anna Handells personliga tolkningar av några av våra vårfåglar passar fint på glada vårhälsningar

Häfte 10 frimärken, 10 motiv, inrikes brev.