Fåglar Härfågel Gråsiska – 25 augusti

Fåglar
Gråsiska (Carduelis flammea) är en art i fågelfamiljen finkar. Längden är 11,5-13 centimeter. Färgsättningen är grå- brunspräcklig med röd panna och svart haka. Fågeln häckar framför allt i fjällbjörkskogar, men även i låglandet i Norrland. Under vintern drar stora flockar med gråsiskor söderut.
Härfågeln (Upupa epops) blir 27-29 centimeter lång, är ljust rödbeige med svartvit bandning på stjärten och de rundade vingarna. Arten häckar i ihåliga träd, stenmurar och termitstackar. Härfågeln var tidigare föremål för folkliga föreställningar. Under medeltiden ansågs den förebåda krig, vilket troligen är bakgrunden till namnet.

Rullfrimärke: 100 st/rulle. 1 motiv. 30 kr.
Rullfrimärke: 100 st/rulle. 1 motiv. 40 kr.