Nobeldiplom Tomas Tranströmer – 14 november

Poeten Tomas Tranströmer (f 1931) tilldelades 2011 års Nobelpris i litteratur ”för att han i förtätade genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”. Han är en av de få samtida poeter som betonat sambandet mellan poesin och musiken.
När konstnären John Stenborg hösten 2011 fick Svenska Akademiens uppdrag att illustrera Tomas Tranströmers Nobeldiplom tog han fasta på pristagarens nära relation till musiken. Diplomet, som avbildas på ett av de två frimärkena i det aktuella blocket, visar nottecken från Franz Schuberts pianosonater.
Men Nobeldiplomet berör inte bara sambandet mellan poesin och musiken. Här gestaltar John Stenborg också skärgården där Tomas Tranströmer tillbringade barndomens somrar, och som han skildrat i den långa dikten Östersjöar från 1974.
Östersjöar publicerades 20 år efter utgivningen av diktsamlingen 17 dikter, en av 1950-talets mest uppmärksammade debutverk. Här skymtar Tranströmers intresse för musiken och naturen fram. Med de tre följande diktsamlingarna befäste han hos både läsare och litteraturkritiker sin position som en av de främsta poeterna i sin generation.
Tranströmer introducerades i USA redan på 1960-talet. Introduktör var författaren Robert Bly och de båda inledde en brevväxling. I boken Air Mail återges 150 brev skrivna mellan 1964 och 1990. Internationellt har intresset för Tranströmers poesi hela tiden vuxit, och idag finns han översatt till över 60 språk.
Block – 2 motiv, 2 frimärken, 12 kr