Umeå Riga kulturhuvudstäder – 16 januari

Moderna byggnader för konst respektive böcker i årets två europeiska kulturhuvudstäder Umeå och Riga är de bärande motiven inom frimärkssamarbetet mellan Posten och Post Latvia. Kulturhuvudstäderna utses av EU och syftet är bland annat att stärka det kulturella utbytet i Europa.

Bildmuseet i Umeå är en del av Umeå universitet och ett centrum för samtidskonst. Här lyfts också fotografi, arkitektur och design fram i utställningarna tillsammans med historiska tillbakablickar. Den nya museibyggnaden som invigdes 2012 har ritats av Henning Larsen Architects i samarbete med White Arkitekter. Bildmuseet nominerades förra året till det prestigefyllda europeiska Mies van det Rohe-priset, och har beskrivits som ett av världens vackraste universitetsmuseer.

Lettlands Nationalbibliotek i Riga slog 2013 upp dörrarna till den nya biblioteksbyggnaden, ritad av lettisk-amerikanen Gunars Birkets. Han har i huvudsak varit verksam i USA och undervisade i flera decennier i arkitektur vid University of Michigan. Gunars Birkets hämtade inspiration till Nationalbibliotekets arkitektur från den lettiska huvudstadens kyrktorn, bland dem S:t Peter med sin spira krönt av en förgylld tupp.


Rullfrimärke, självhäftande – 1 motiv, 100 st/rulle, Umeå kulturhuvudstad
Rullfrimärke, självhäftande – 1 motiv, 100 st/rulle, Riga kulturhuvudstad