Prins Eugen 150 år – 15 januari

Prins Eugen, son till Oscar II, var en av sin tids främsta landskapsmålare och en betydande konstsamlare. Med några av hans levande målningar som motiv visar frimärkena en bild av Sverige på utrikes hälsningar och brev. Målarprinsens bostad Waldemarsudde på Djurgården i Stockholm är idag ett både välkänt och populärt konstmuseum.

Under sin livstid rönte prins Eugen framgång, men han var osäker på hur framtida generationer skulle komma att värdera hans konst. Men med verk som ”Molnet” och ”Det gamla slottet” kan prins Eugens framträdande position bland de svenska sekelskifteskonstnärerna befästas, inte bara i vår tid utan även i framtiden.

Prins Eugen tog aktiv del i det svenska konstlivet och fick offentliga uppdrag som konstnär, men engagerade sig även kulturpolitiskt. Han var också en betydande konstsamlare. Konstsamlingen testamenterade han till svenska staten 1947, och detta var den dittills största konstdonation som gjorts i Sverige.

1948 invigdes museet Prins Eugens Waldemarsudde på Djurgården i Stockholm, som ursprungligen var prinsens bostad. Waldemarsudde är i dag ett välrenommerat konstmuseum med en prunkande park.

Häfte:, 5 självhäftande frimärken. 5 motiv. 14 kr