Europa 2016 – Think Green – 14 januari

Varje år ger medlemmarna i PostEurop ut EUROPA-frimärken på ett gemensamt tema som organisationen bestämmer. Årets tema handlar om miljön. Nyheten är att samtliga frimärksutgivare inom PostEurop-området visar samma motiv.
Motivet har utformats av Doxia Sergidou och var Cyprus Post’s vinnande bidrag i PostEurops designtävling om EUROPA-frimärket 2016. Hennes utgångspunkt var att uppmärksamma oss alla på att vår planets framtid ligger i våra egna händer.
– Överst i frimärksbilden har jag därför ritat en hand som kan tillhöra vem som helst av oss.
Åtgärder för att förbättra miljön är ett prioriterat område för postoperatörerna i Europa. PostNord arbetar kontinuerligt med att minimera miljöpåverkan. Målet är att minska verksamhetens koldioxidutsläpp med 40 procent fram till år 2020.

Rullfrimärke, 100 självhäftande frimärken. 5 motiv. Valör 14 kr