Välgörenhetsmärke – 16 januari

För varje häfte frimärken som köps går tio kronor oavkortat till organisationens arbete för allas rätt till en barndom. World Childhood Foundation grundades 1999 av drottning Silvia med utgångspunkt från FN:s barnkonvention.

Välgörenhetsfrimärke 2014 – World Childhood Foundation World Childhood Foundation, i dagligt tal Childhood, är en ung och dynamisk organisation med barns bästa som mål. Fokus ligger på barn som av olika skäl riskerar att utsättas för övergrepp. Childhood stödjer omkring 100 olika projekt runt om i världen med både ekonomiska bidrag och kompetens.

– Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi har ingen fältpersonal utan stödjer projekt som lokala hjälporgan driver. Vår bedömning är att dessa är bättre på att hantera lokala problem, och har en annan möjlighet än utomstående att jobba långsiktigt, säger Anna Hårleman De Geer, Childhoods generalsekreterare.

Childhood är välkänt på hemmaplan och ute i världen. Välgörenhetsfrimärket är ytterligare en kanal att öka kännedomen hos allmänheten. För varje häfte frimärken som köps går tio kronor oavkortat till Childhood. Pengarna är inte öronmärkta utan investeras i likhet med medlen från partnerföretagen, bland dem ICA, i projektportföljen. Härifrån slussas medel till angelägna projekt.


Häfte, självhäftande – 2 motiv, 10 frimärken, World Childhood Foundation