Fåglar Havsörn – 14 januari

PostNord möter på olika sätt den expanderande distanshandelns behov av smidiga lösningar och vill vara näthandlarnas bästa alternativ. Såväl bland företag som bland privatpersoner.
Frimärken med valörer som passar utmärkt för tyngre försändelser inom handeln via nätet är en viktig del i detta erbjudande. Nu lanseras ytterligare ett frimärke som möter distanshandelns behov.

Häfte:, 10 självhäftande frimärken. 5 motiv. Inrikes brev

”Havsörnen är ett av de bästa exemplen på att människan inte bara kan orsaka miljöförstö- ring, utan också uträtta fantastiska saker genom aktiv miljöförbättring. Miljögifter i Östersjön raderade nästan ut hela örnstammen. Gifterna gjorde att skalen i fåglarnas ägg blev så tunna att de gick sönder när de ruvades. Men idag är fåglarna tillbaka med besked. Orsaken är dels att miljögifterna har minskat, dels Projekt Havsörn”. Stefan Casta.