Rösträtt för kvinnor 100 år, 29 april 2021

I maj 1919 klubbades beslutet igenom att även kvinnor skulle få rösta och en 35-årig lång kamp och väntan var tillända. I valet 1921 kunde kvinnor och män lägga sina röster på lika villkor – och därefter tog de första fem kvinnorna plats i Sveriges riksdag.

Häfte 10 frimärken, 5 motiv, inrikes brev.