Broar – 17 mars

Arkitektoniska och tekniska utmaningar
De fem broar som valts till frimärksmotiv representerar flera olika epoker, byggnadstekniker och arkitektonisk utformning. Byggandet av broar har alltid förknippats med stora utmaningar. Innan järn, stål och betong började dominera som material var broarna byggda i sten och trä. Förr tvingades också konstruktörerna ta till stora marginaler för att säkerställa hållfastheten, men med dagens dataprogram blir det mer precist och smäckert.

Häfte:, 10 självhäftande frimärken. 5 motiv. Inrikes brev
Frimärke: 1 motiv. Inrikes brev