Älskade leksaker – 26 mars

Temat för årets EUROPA-frimärken är leksaker. Leksaker är barnkultur i allra högsta grad, men också kultur i vidare mening. Leksakerna som visas på frimärkena är producerade i Sverige från 1910-talet till 1950-talet. Älskade av barn då. Idag samlarobjekt och jämförbara med de allra finaste konstföremålen.

Svenska leksaker hävdade sig väl på hemmamarknaden under första halvan av 1900-talet. Internationellt var konkurrensen hård med skickliga tillverkare från Tyskland, Frankrike, England och USA, men svenska leksaker fann också köpare och användare utanför vårt lands gränser.

Leksaker är barnkultur i allra högsta grad, men också kultur i vidare mening. Leksaker är konstverk, en del jämförbara med de allra finaste konstföremålen.

Framtagningen av leksaker, från idé och design till färdig produkt skulle kunna jämföras med en målares arbete med ett verk på staffliet och en skulptörs arbete med ett marmorstycke.

– Miniarket med frimärkena är biljetten till en nostalgisk resa till leksaker från förr. Leksaker som en gång i tiden var aktuella som just leksaker, men idag har förvandlats till samlarföremål och i vissa fall investeringsobjekt, säger Mike von Matuska, leksaksexpert och ledamot i styrelsen för Leksaksmuseet.

Miniark:, 2 frimärken. 2 motiv. 14 kr