#mittfrimärke – 1 juni

Instagrambilder blir frimärken
Sju frimärksmotiv som valts från Postnords fototävling på Instagram. Man fick in drygt 20.000 foton. De sju finalisterna valdes ut via en omröstning på mittfrimärke.se där tre motiv röstades fram, och efter diskussion och omröstning i juryn där ytterligare fyra motiv spikades.

Häfte: 10 frimärken. 5 motiv. Inrikes post.
Rullfrimärke: 100 st/rulle. 2 motiv. Inrikes brev.