Kjolväskor, 25 augusti 2022

Med ökad e-handel finns ett behov av högre valörer för tyngre brev. Detaljer från folkdräkter utgör motivet på vårt nya frimärke med valör 100 kr.

Rulle 50 frimärken/rulle, 1 motiv, 100 kronor.