Elsa Beskows trädgård, 25 april 2024

Häfte 10 frimärken, 10 motiv, inrikes brev.
Rulle 100 frimärken/rulle, 1 motiv, Inrikes brev