Yngre järnålder – Vikingatid – 27 mars

Intresset för historia är stort i vårt land. Historia på frimärken är därför ett vanligt önskemål från våra brevskrivande och frimärkssamlande kunder. Vikingatiden hör till de mest efterfrågade motivområdena. Det är en speciell tid i vår historia som aldrig upphör att fascinera, och det görs ständigt nya fynd som kastar ljus över epoken.

De avbildade föremålen i olika ädelmetaller kommer från fem fyndplatser i landet. Motiven är uppifrån och ner:

Hängsmycket i form av en kvinnogestalt är tillverkat i silver och har spår av förgyllning. Smycket dateras till 800-talet och påträffades i en grav i närheten av Vadstena, Östergötland.

Det internationellt mest kända fyndet från Helgö i Mälaren är utan tvekan den lilla buddhafiguren i brons, sannolikt tillverkad under 500-talet i nordvästra Indien.

De tre små nakna figurinerna i guld och förgylld brons har sannolikt tillverkats i närheten av fyndplatsen utanför Strängnäs, Södermanland.

År 1899 undersökte arkeologer en rikt utrustad grav på Gotland där en krigare begravts med sin häst. Det som gör denna grav så speciell är det enastående betsel som hittades.

På den stora Uppåkraboplatsen utanför Lund i Skåne hittade arkeologerna 2011 ett förgyllt beslag som föreställer en flygande man. Den flygande mannen kan föreställa guden Oden, eller den mytiske mästersmeden Völund som i en legend flyr ur fångenskapen med hjälp av ett par vingar.

Häfte:, 10 frimärken. 5 motiv. Inrikes brev