Min hund, 27 augusti 2020

Människans bästa vän och följeslagare uppmärksammades genom en tävling där alla uppmanades skicka in en historia om varför just deras hund skulle bli frimärke. Här är resultatet. Fem hundar som fått sitt porträtt på frimärke.

Häfte 10 frimärken, 5 motiv, inrikes brev.