Medicinalväxter – 24 augusti

Medicinalväxter i Hagströmerbiblioteket
Medicinalväxter är växter som används som läkemedel, eller som man framställer läkemedel ur. Motiven på miniarket är hämtade från Hagströmerbiblioteket, ett medicinhistoriskt forskningsbibliotek som fyller 20 år under 2017. Här, i gamla Haga tingshus i Solna, finns Karolinska institutets och Svenska Läkaresällskapets äldre boksamlingar under ett tak.

Miniark: 3 frimärken. 3 motiv. Porto 21 kr.